Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΡΚΑ

Μετά την εκλογική διαδικασία της 23 Οκτωβρίου  2023 το νέο Δ.Σ. εχει την ακόλουθη σύνθεση:

Προεδροσ

Τιμολέων Τσοκανής

Αντιπροεδροσ

γ. Γραμματεασ

Νίκος Καϊματζόγλου

ταμιασ

Ράντος Αθανάσιος

Μελοσ

Κανελλόπουλος Στάθης

Μελοσ

Κωνσταντίνος Κόντος

μελοσ

Μπάρδης Ανδρέας