Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΡΚΑ

Μετά την εκλογική διαδικασία της 27ης Σεπτεμβρίου  2021 το νέο Δ.Σ. εχει την ακόλουθη σύνθεση:

Προεδροσ

Τιμολέων Τσοκανής

Αντιπροεδροσ

Βενέτης Παναγιώτης

γ. Γραμματεασ

Ντάγκαλος Χρήστος

ταμιασ

Ράντος Αθανάσιος

Μελοσ

Καϊματζόγλου Νικόλαος

Μελοσ

Κανελλόπουλος Στάθης

μελοσ

Μπάρδης Ανδρέας