Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΡΚΑ

Μετά την εκλογική διαδικασία της 25ης Φεβρουαρίου 2019 το νέο Δ.Σ. εχει την ακόλουθη σύνθεση:

Προεδροσ

Ντάγκαλος Χρήστος

Αντιπροεδροσ

Ράντος Αθανάσιος

γ. Γραμματεασ

Φουρναράκης Στέφανος

ταμιασ

Σπυριδάκης Νικόλαος

Μελοσ

Τσοκανής Τιμολέων

Μελοσ

Τσιρώνης Παναγιώτης

μελοσ

Βενέτης Παναγιώτης